Sportkinesitherapie

Met sportkinesitherapie bedoelen wij zowel de behandeling van het sportletsel als de preventie van sportletsels. Op basis van een gericht klinisch onderzoek wordt er een individueel behandelplan opgesteld.

Elke blessure en elke sporter is immers verschillend. De sporter zal individueel begeleid worden doorheen heel de revalidatie.

De sportkinesitherapie richt zich tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve.

Verder kan op basis van individuele screening een preventief schema uitgewerkt worden om bepaalde zwakke schakels in de motorische keten weg te werken (=retraining) en op deze manier zowel preventief als prestatieverbeterend te werken. Wij gebruiken onder andere wetenschappelijk onderbouwde testen van running smart (zie www.runningsmart.be) met fantastische resultaten.

Core stability (zie schets) en de principes van de Medische Trainingstherapie zijn hierbij ook belangrijk.


Sportkinesitherapie