Manuele Therapie

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die gericht is op klachten van het bewegingsapparaat. De manueeltherapeutische diagnose komt tot stand na een individueel vraaggesprek en een klinisch onderzoek. Hierbij wordt d.m.v. provocatie- en functietesten de plaats, de ernst en de oorzaak van het probleem in kaart gebracht.

De manueel therapeut heeft bovenop de klassieke kinesitherapiebehandeltechnieken (dwarse rek, klassieke mobilisatie, stretching, diepe dwarse fricties, oefentherapie) zich verder gespecialiseerd in extra manuele technieken met o.a. specifieke mobilisaties van de gewrichten volgens hun eigen biomechanica, neurogene mobilisaties (=zenuwmobilisaties), oscillaties en manipulaties (ook wel “kraken” genoemd).

In onze praktijk wordt geen elektrotherapie of ultrasone gebruikt. Als manueel therapeut met onze specifieke manuele behandeltechnieken zien wij veel efficiëntere resultaten .