Medical taping

Enerzijds is er de klassieke vorm van taping waar voornamelijk gebruik wordt  gemaakt van niet-elastische, immobiliserende materialen.  De bedoeling hiervan is bepaalde bewegingen te beperken of volledig te immobiliseren. Een gekende toepassing is de wedstrijdtape thv de enkels om een inversietrauma te voorkomen of de ernst ervan te beperken.  De klassieke vorm van taping kan zowel preventief als curatief aangewend worden in de verschillende fases van de revalidatie.

Anderzijds is er meer recente vorm van taping, overgewaaid uit Japan, ook gekend als Kinesiotaping . Deze elastische tape wordt op een specifieke manier aangebracht op de huid en heeft een proprioceptieve invloed thv de spieren en gewrichten.   De tape geeft ook een verbetering van de bloed- en lymfecirculatie. Kinesiotaping is zeer  populair in de (top)sport, maar kent ook vele andere toepassingsgebieden om onder andere de revalidatie te versnellen.  Taping zien we steeds als ondersteuning, een verlengstuk van de therapie.


Medical taping